207 Obserwatorzy
22 Obserwuję
MalvinGordon

Malvin Gordon

Nie ma tu recenzji, piszę tylko o książkach, które w jakiś sposób są interesujące.

''We are now starting to feel like the Jews must have felt in about 1940, when they realised it was for real''

W Bośni zbrodnie popełniały wszystkie strony, ale na jednej ciąży szczególna odpowiedzialność. Ed Vulliamy dał odpór tendencji do równego przypisywania win, co robi się czasem w imię spokoju sumień, albo z sentymentu dla jugosłowiańskiego mirażu.

 

ZABIJALI GŁÓWNIE SERBOWIE, A OFIARAMI BYLI MUZUŁMANIE (dziesiątki tysięcy).

 

Dzień dobry islamofobiczna Europo. Lata dziewięćdziesiąte. Trzysta kilometrów od Austrii. Obozy koncentracyjne. For real.

 

Ed Vulliamy, The War is Dead, Long Live the War: Bosnia: the Reckoning